تبلیغات
> کارشناس رسمی دادگستری 95

کارشناس رسمی دادگستری 95

پایگاه اطلاع رسانی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری 95

ورود ورود

تاریخ برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 95

تاریخ : پنجشنبه 18 شهریور 1395 09:18 ق.ظ


اطلاعیه شورایعالی در خصوص تاریخ برگزاری آزمون
*اطلاعیه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص تاریخ برگزاری آزمون* به اطلاع کلیه متقاضیان محترم آزمون می‌رساند: "آزمون کارشناسی رسمی دادگستری" تمامی رشته ها در تاریخ 1395/8/14 توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد.

دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی

تاریخ : جمعه 4 تیر 1395 05:27 ب.ظ

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته باستان شناسی

سال  ۸۴


خرید از لینک اول

خرید از لینک دوم

دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری طراحی و گرافیک

تاریخ : جمعه 4 تیر 1395 05:26 ب.ظ

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته طراحی و گرافیک

مجموعه ۲ دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته طراحی و گرافیک+ پاسخنامه

سال های۷۱ و ۸۴


خرید از لینک اول

خرید از لینک دوم

دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری وسائط نقلیه ریلی

تاریخ : جمعه 4 تیر 1395 05:25 ب.ظ

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه ریلی

سال  ۸۴


خرید از لینک اول

خرید زا لینک دوم

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور آموزشی

تاریخ : جمعه 4 تیر 1395 05:24 ب.ظ

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور آموزشی

سال  ۸۴


خرید از لینک اول

خرید از لینک دوم

دانلود سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور ورزشی

تاریخ : جمعه 4 تیر 1395 05:23 ب.ظ

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور ورزشی

سال  ۸۴


خرید از لینک اول

خرید از لینک دوم

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور حمل و نقل (ترابری)

تاریخ : جمعه 4 تیر 1395 05:22 ب.ظ

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور حمل و نقل (ترابری)

 سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور حمل و نقل (ترابری)

سال  ۸۴


خرید از لینک اول


خرید از لینک دوم

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته بررسی اصالت خط،امضا و اثر انگشت

تاریخ : جمعه 4 تیر 1395 05:20 ب.ظ

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته بررسی اصالت خط،امضا و اثر انگشت

مجموعه ۵ دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته بررسی اصالت خط،امضا و اثر انگشت

به همراه پاسخنامه  سال های  ۸۱ ، ۸۴، ۸۶، ۸۷ و ۹۰


دانلود از لینک اول


دانلود از لینک دوم

دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتابداری

تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 01:51 ب.ظ

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته کتاب و کتابداری

مجموعه 5 دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته کتاب و کتابداری

سال های  77،73، 78، 80 و 84


دانلود از لینک اول


دانلود از لینک دوم


دانلود سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته تئاتر، سینما و هنرهای نمایشی

تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 01:49 ب.ظ

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته تئاتر، سینما و هنرهای نمایشی

مجموعه 4 دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته تئاتر، سینما و هنرهای نمایشی

سال های 71، 73، 77، 84


دانلود از لینک اول


دانلود از لینک دوم

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته آمار

تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 01:48 ب.ظ

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته آمار

مجموعه 2 دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته آمار

سال های 82 و 84


دانلود از لینک اول


دانلود از لینک دوم

دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری فرش

تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 01:46 ب.ظ

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری گرایش فرش

مجموعه 5 دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری گرایش فرش

سال های 71، 72، 75، 77، 84


دانلود از لینک اول


دانلود از لینک دوم

دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری نساجی و رنگرزی

تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 01:44 ب.ظ

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی

مجموعه 5 دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی

سال های 71، 72، 75، 77، 84


دانلود از لینک اول


دانلود از لینک دوم

دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری ساعت و جواهرات

تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 01:42 ب.ظ

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته ساعت و جواهرات

مجموعه 4 دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته ساعت و جواهرات

سال های  71، 77، 78، 84


دانلود از لینک اول


دانلود از لینک دوم

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری معماری داخلی، دکوراسیون و تزئینات

تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 01:40 ب.ظ

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری معماری داخلی، دکوراسیون و تزئینات

مجموعه 4 دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته معماری داخلی، دکوراسیون و تزئینات

سا ل های 75، 77، 81، 84


دانلود از لینک اول

دانلود از لینک دوم